Home > Obavijesti > Analiza i revizija – usmeni dio ispita (poruka od asistenta)

Analiza i revizija – usmeni dio ispita (poruka od asistenta)

prosinac 9th, 2013, 15:06

Studenti iz Bjelovara imate dvije međusobno isključive
mogućnosti što se tiče polaganja usmenog dijela ispita:

1. svi studenti koji su na posljednjem roku u NC Bjelovar položili pismeni
dio mogu pristupiti usmenom dijelu ispita također u u NC Bjelovar 14.
prosinca u 15 sati (ispit će se održati u pismenom obliku) ili

2. studenti mogu pristupiti usmenom dijelu ispita u Rijeci 19. prosinca u
9 sati.

Napominjemo, ne možete pristupiti na oba roka već samo na jedan od njih.