Home > Obavijesti > Diplome studenata – diplomskog studja (nalaze se u referadi u Bjelovaru)

Diplome studenata – diplomskog studja (nalaze se u referadi u Bjelovaru)

siječanj 27th, 2014, 15:43

Popis studenata koji su doplomirali na Ekonomskom fakultetu Rijeka a mogu doći podignuti diplome u referadi u Bjelovaru.
Barbarić Danijela
Barišić Zdenka
Babić Predavac Nataša
Fridrih Sonja
Gazda Jelena
Kravaica NIkola
Kralj Tajana
Kudernovski Ana Maria
Perić Sanja
Petak Martina
Purković Vesna
Šimunović Stipan
Štefulinac Lana
Vrčak Snježana