Home > Obavijesti > Raspored Makroekonomija 2 – za NC Bjelovar i NC Karlovac

Raspored Makroekonomija 2 – za NC Bjelovar i NC Karlovac

ožujak 17th, 2014, 15:46

NC BJ

17. i 19.03. konzultativna nastava preko webinara

26.04. pišu se oba kolokvija i Z1 te na taj dan treba predati seminar

08.05. popravni kolokviji i Z2

NC KA

17. i 19.03. konzultativna nastava preko webinara

04.04. pišu se oba kolokvija i Z1 te na taj dan treba predati seminar

18.04. popravni kolokviji i Z2