Home > Obavijesti > Osnove ekonomije – dodatni rok 20.02.2015. za studente po novoj bologni

Osnove ekonomije – dodatni rok 20.02.2015. za studente po novoj bologni

veljača 6th, 2015, 15:14

Dostavljam detalje oko izvedbe dodatnog roka za studente u Bjelovaru iz kolegija Osnove ekonomije:

1. Rok će se održati u petak, 20.02.2015. u 16 sati u sklopu 3. roka za
polaznike osnovnog modula. Održat će ga kolegica dr.sc. Nikolina Dukić

2. Na roku će se pisati popravni kolokviji i ispit.

3. Studenti trebaju prijaviti ispit na rok redovnih studenata 23.02.2015.