Archive

Archive for ožujak, 2015

Upis 4. modula naprednog programa 11.04.2015. od 09-14h

ožujak 30th, 2015

Upis 4. modula naprednog programa

Upisi osnovnog programa će biti 23.05.2015.

Rokovi za ljetni semestar – dodiplomski, diplomski, preddiplomski i razlikovni program 24.03.2015.

ožujak 24th, 2015

Poslovne finanije – rezultati od 13.03.2015.

ožujak 20th, 2015

Javne financije – 13. i 14.03.2015.

ožujak 12th, 2015

Kako se dosta studenata 13.03.2015. nalazi na ispitu iz Poslovnih financija raspored za javne financije 13. i 14.03.2015. je sljedeći:

13.03.2015. – 18.30-20.00h
14.03.2015. 09-10.30h 10.45-12.15h 14.00-15.30h

Raspored predavanja za ljetni semestar 2. i 3. godina

ožujak 9th, 2015

Raspored predavanja ljetni semestar

Predavanja 2. godine će se održavati putem webinara zbog malog boja upisanih studenata na kolegiju, a 3. godine normalno u Bjelovaru.

Rezultati Menadžment ljudskih potencijala 06.03.2015.

ožujak 9th, 2015

Makroekonomija 2 – literatura i sve informacije (za izvanredne studente)

ožujak 9th, 2015

Poštovani izvanredni studenti koji slušate kolegij Makroekonomija 2,

na gmail-u nalaze se potrebni nastavni materijali (predavanja, zadaci, popis seminarskih tema) iz kolegija Makroekonomija 2 za akademsku godinu 2014/2015.

Neki od materijala zaštićeni su lozinkom koja glasi: makro2

Podaci za pristup gmail-u:

username: efrimakro2@gmail.com

password: vanredni_makro2

11.03. Bilo je nekih problema sa skidanjem materijala ali je to sada ispravljeno.

Poslovne financije – rezultati od 27.02.2015.

ožujak 7th, 2015

Upisi na stari dodiplomski studij – nastavak studiranje do 30.09.2015.

ožujak 5th, 2015

Rezultati Makroekonomija 1 pisanog 26.02.2015.

ožujak 2nd, 2015

Rezultati Osnove ekonomije 20.02.2015.

ožujak 2nd, 2015