Home > Obavijesti > Radno vrijeme referade za mjesec Srpanj

Radno vrijeme referade za mjesec Srpanj

srpanj 1st, 2015, 16:42

Radno vrijeme referade EFRi NC Bjelovar od 01.07.2015.- 19.07.2015. je slijedeće:
U sve radne dane referada će raditi od 14,00 -18,00 sati
Subotom od 8,00 -12,00 sati i
nedjeljom za vrijeme održavanja ispita