Archive

Archive for listopad, 2015

Teorija organizacije-seminari

listopad 27th, 2015

Link za osnovne upute za seminarsku nastavu na 5. naprednom modulu
seminari

Izmjena predavanja Mikroekonomija 1

listopad 20th, 2015

Obavještavaju se polaznici da 23.10.2015. NEĆE biti održano predavanje iz kolegija Mikroekonomija 1 zbog drugih obaveza profesorice. Taj termin prebačen je na 4.11.2015. od 17-20,15 h.
24.10.12015. nema promjena (održat će se predavanja)

Obavijest za polaznike 5.Osnovnog modula

listopad 15th, 2015

Obavještavaju se polaznici 5. Osnovnog modula da se nastava iz kolegija Matematika neće održati 16.i 17. listopada zbog bolesti profesorice. O nadoknadi bit ćete obaviješteni.

Raspored predavanja za polaznike Modula i Razlikovnog programa

listopad 14th, 2015

Odluka za održavanje nastave u NC

listopad 12th, 2015

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Rijeci na 153.sjednici dana 14.rujna donijelo je slijedeću odluku

Odluka o održavanju nastave u NC
Odluka o dovršetku dodiplomskog studija

Obavijest

listopad 7th, 2015

Poštovani polaznici Nastavnog centra Bjelovar
Obavještavam Vas da 9.i 10.listopada voditeljica NC Bjelovar neće raditi i neće biti dostupna na mobilni telefon.
Hvala na razumijevanju!

Ispiti – osnovni i napredni Modul

listopad 1st, 2015