Home > Obavijesti > Preddiplomski studij – upis semestra

Preddiplomski studij – upis semestra

ožujak 9th, 2016, 12:47

Obavjest studentima Preddiplomskog studija koji nisu upisali ljetni semestar preko studomata da se hitno jave u Rijeku Mirjani Njegovan ili Vladimiru Trniniću.