Archive

Archive for svibanj, 2018

Prijave za izvanredni preddiplomski studij 24+-Bjelovar

svibanj 30th, 2018

Prijave za upis na izvanredni preddiplomski studij 24+ u Bjelovaru održat će se 06.lipnja od 16-19 sati

Uz prijavu za upis na izvanredni preddiplomski studij Poslovne ekonomije, smjer Poduzetništvo, kandidat obvezno treba priložiti slijedeće dokumente:

  1. Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi) 
  2. Priznanicu o uplati troškova razredbenog postupka uplaćenih na IBAN Ekonomskog fakulteta u Rijeci uz naznaku „za razredbeni postupak“. Trošak razredbenog postupka iznosi 250,00 kn. Broj IBAN-a: HR8623600001101586015, poziv na broj: OIB kandidata.
  3. Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb. Informacije o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija mogu se pronaći na stranicama azoo.hr i www.aoo.hr.

 

UVJETI  UPISA

Pravo prijave na natječaj za upis na izvanredni studij Poslovna ekonomija ima osoba:

Koja je završila srednju školu u trajanju od četiri godine, Koja je navršila 24 godine starosti do 31. siječnja 2018., Srednjoškolsko obrazovanje završili su prije 2010. godine, koja nije bila ranije upisana na preddiplomski studij Poslovne ekonomije – sve informacije stoje u Natječaju.

 

Rang lista kandidata objavit će se 11. lipnja 2018. u 12,00 sati.

Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem utvrđene rang liste. Upisi će se obavljati 12. lipnja 2018. od 10,00 do 13,00 sati u Studentskoj službi Fakulteta soba br. 5, Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka.

Izmjene rasporeda za 12. Osnovni modul

svibanj 2nd, 2018