Kontakt i radno vrijeme

srpanj 3rd, 2017, 08:47

Pučko otvoreno učilište Bjelovar
Ekonomski fakultet Rijeka
Nastavni centar Bjelovar

A. B. Šimića 1b, Bjelovar
tel: (043)220-577

Voditeljica: Ankica Malnar, mag. oec.
e-mail: ankica.malnar@efri.hr
mob: 091 323 8792


Radno vrijeme:
Ponedjeljak – slobodan dan(ako je nedjelja bila radna, ako su predavanja i ispiti 13-20,30 i dulje po potrebi)
Utorak – 8-14 ( ako su predavanja poslije podne 13-20,30 i dulje po potrebi)
Srijeda – 8-14 ( ako su predavanja poslije podne 13-20,30 i dulje po potrebi)
Četvrtak – 13-20,30 (i dulje ako su predavanja i ispiti zakazani u kasnijem terminu)
Petak – 13-20,30 (i dulje ako su predavanja i ispiti zakazani u kasnijem terminu)
Subota – 8-15 (i dulje ako su predavanja i ispiti)
Nedjelja – 8-14 (i dulje ako su predavanja i ispiti)
Radno vrijeme prilagođeno je predavanjima i ispitima koje se održavaju u  Centru Bjelovar.
Na oglasnoj ploči vidljiv je raspored događanja za cjeli tjedan.

Adresa zaprimanja pošte:

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar
EFRI NC Bjelovar za Ankicu Malnar

V. Nazora 5a

43000 Bjelovar

 

EFRI centrala
tel: (051)355-111
EFRI evidencija studija
tel: (051)355-172, (051)355-173

LINKOVI
www.efri.hr

Studomat
Rokovi
Pravilnici