Osnovni i napredni program

prosinac 8th, 2014, 16:25
Predmeti modula osnovni i napredni

16.06.2015. O upisima u školskoj godini 2015./16. – Osnovni i napredni program modula

Osnovni program – upisi 1. i 5. modula (polaznici nisu ograničeni s brojem upisanih modula tokom godine, može se kombinirati upise i sa višom godinom, ali ih se mora upozoriti kako bi moglo doći do poklapanja u vremenu održavanja predavanja jer je premalo vikenda na raspolaganju)

Upisi u programe module – Osnovnih bi se održali u ljetnom roku od 06.07.2015. do 11.07.2015. od 15.00-18h, subota od 09-12h.

Uvjeti upisa na studij:
 završen srednjoškolski program u trajanju od četiri (4) godine
Potrebni dokumenti:
 ovjerena preslika ili original svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
 potvrda o položenoj državnoj maturi za one koji su obveznici polaganja,
 dokaz o plaćenoj školarini i upisnini
 rodni list i domovnica (jedan od dokumenata u originalu)
 presliku osobne iskaznice
 Upisni list
Oni koji prvi put upisuju trebali bi na upise doći osobno.
Cijena
 100,00 kn po ECTS bodu + 300,00 kn upisnina za svaki modul
Podaci za uplatu
Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51 000 Rijeka
IBAN: HR8623600001101586015
Poziv na broj: (Vaš OIB)
NAPOMENA
Cijena studija za djecu nestalih osoba iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i djecu 100% invalida iz Domovinskog rata iznosi 75% od ukupne cijene svakog modula +trošak upisnine u iznosu od 300,00 kuna.

Više informacija za upis u NC Bjelovaru na telefon 043/220-577 u radno vrijeme od 15-18h (pon-petak)

Svi koji se upisuju morat će:

1. donijeti uplatnice kojom je vidljivo da su uplatiti sav trošak za module, za prvi modul 18ectsa znači 1800kn + 300 kuna troškove upisa, a ako se upisuje peti modul 13 ects znači 1300kn + 300 kn troškovi upisa. Ili kombinacija 1. i 5. modula.
2. ispuniti upisnicu (dobit će je u referadi)
3. potpisati ugovore

Informacije na stranici Ekonomskog fakulteta Rijeka Osnovni modul – link

16.06.2015.

Upis napredni program modula
U pisi 1. i 5. modula (polaznici nisu ograničeni s brojem upisanih modula tokom godine, može se kombinirati upise i sa višom godinom, ali ih se mora upozoriti kako bi moglo doći do poklapanja u vremenu održavanja predavanja jer je premalo vikenda na raspolaganju)

Upisi u programe module – Napredni bi se održali u ljetnom roku od 06.07.2015. do 11.07.2015. od 15.00-18h, subota od 09-12h.

Uvjeti upisa na program
– završen sveučilišni preddiplomski studij ekonomije, poslovne ekonomije ili Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.
MODULI – NAPREDNI PROGRAM ZA ONE KOJI PRVI PUT UPISUJU PROGRAM
Uvjeti upisa na program
– završen sveučilišni preddiplomski studij ekonomije, poslovne ekonomije ili Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.
Potrebni dokumenti:
– kopija svjedodžbe ili diplome o završenom odgovarajućem fakultetu ili kopiju da je položen razlikovni program za stjecanje nedostajućih vještina (original na uvid
– ovjerena preslika ili original svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju.
– dokaz o plaćenoj školarini i upisnini
– rodni list i domovnica (jedan od dokumenata u originalu)
– presliku osobne iskaznice
– ispuniti upisnicu i potpisati ugovore
Cijena:
– 100,00 kn po ECTS bodu + 300,00 kn upisnina za svaki modul Podaci za uplatu:
Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51 000 Rijeka
IBAN: HR8623600001101586015
Poziv na broj: (Vaš OIB)
Više informacija za upis u NC Bjelovaru na telefon 043/220-577 u radno vrijeme od 15-18h (pon-petak)
1. donijeti uplatnice kojom je vidljivo da su uplatiti sav trošak za module, za prvi modul 14ectsa znači 1400kn + 300 kuna troškove upisa, a ako se upisuje peti modul 22 ects znači 2200kn + 300 kn troškovi upisa. Ili kombinacija 1. i 5. modula.
2. ispuniti upisnicu (dobit će je u referadi)
3. potpisati ugovore
Informacije o upisu na Napredne programe module Ekonomski fakultet Rijeka – link

Anketu za potrebe Nastavnog Centra Bjelovar šaljete na mail:
salebic@efri.hr (napišete anketa za upise i kad se mislite upisati)

Link Cjeloživotno učenje Ekonomski fakultet Rijeka