Raspored upisa za Razlikovni program

kolovoz 28th, 2018, 08:14

Radno vrijeme refreade za srpanj i kolovoz

srpanj 5th, 2018, 08:47

Prijave za izvanredni preddiplomski studij 24+-Bjelovar

svibanj 30th, 2018, 08:51

Prijave za upis na izvanredni preddiplomski studij 24+ u Bjelovaru održat će se 06.lipnja od 16-19 sati

Uz prijavu za upis na izvanredni preddiplomski studij Poslovne ekonomije, smjer Poduzetništvo, kandidat obvezno treba priložiti slijedeće dokumente:

  1. Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi) 
  2. Priznanicu o uplati troškova razredbenog postupka uplaćenih na IBAN Ekonomskog fakulteta u Rijeci uz naznaku „za razredbeni postupak“. Trošak razredbenog postupka iznosi 250,00 kn. Broj IBAN-a: HR8623600001101586015, poziv na broj: OIB kandidata.
  3. Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb. Informacije o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija mogu se pronaći na stranicama azoo.hr i www.aoo.hr.

 

UVJETI  UPISA

Pravo prijave na natječaj za upis na izvanredni studij Poslovna ekonomija ima osoba:

Koja je završila srednju školu u trajanju od četiri godine, Koja je navršila 24 godine starosti do 31. siječnja 2018., Srednjoškolsko obrazovanje završili su prije 2010. godine, koja nije bila ranije upisana na preddiplomski studij Poslovne ekonomije – sve informacije stoje u Natječaju.

 

Rang lista kandidata objavit će se 11. lipnja 2018. u 12,00 sati.

Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem utvrđene rang liste. Upisi će se obavljati 12. lipnja 2018. od 10,00 do 13,00 sati u Studentskoj službi Fakulteta soba br. 5, Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka.

Izmjene rasporeda za 12. Osnovni modul

svibanj 2nd, 2018, 07:51

4. ispitni rokovi za Bjelovar i Karlovac

travanj 10th, 2018, 12:04

Izmjene rasporeda i termini 4.ispitnih rokova

travanj 6th, 2018, 13:50

Raspored zaprimanja dokumentacije

ožujak 22nd, 2018, 14:29

Izmjena rasporeda za Napredne module

ožujak 22nd, 2018, 14:10

Izmjena rasporeda za 7.Osnovni modul

ožujak 20th, 2018, 09:15

Radno vrijeme referade za ožujak

veljača 27th, 2018, 09:18

Raspored predavanja 2.semestar

veljača 27th, 2018, 09:14

Upisi u Module (3.,7. i 11.) Osnovne i Napredne

veljača 22nd, 2018, 13:27

Radno vrijeme za prosinac

prosinac 13th, 2017, 09:30

Izmjena rasporeda

prosinac 13th, 2017, 08:57

Izmjena rasporeda za Napredne module

studeni 21st, 2017, 13:57

Izmjena rasporeda za Osnovne module

studeni 16th, 2017, 12:33

Izmjene rasporeda za Osnovne module i Razlikovni program

studeni 15th, 2017, 10:33

Izmjene rasporeda

listopad 26th, 2017, 14:41

Izmjena rasporeda za Diplomski studij

listopad 18th, 2017, 14:01

izmjena rasporeda za Razlikovni

listopad 18th, 2017, 13:59