Razlikovni program

srpanj 9th, 2013, 08:43

16.06.2015.
Upisi u Razlikovni program održavat će se u mjesecu Rujnu
Informacije o potrebnim dokumentima i postupku upisa na Razlikovni program za diplomski studij za školsku godinu 2015./16.
Potrebni dokumenti su:
1. Diploma ili Svjedodžba o završenom školovanju (kopiju + original na uvid)
2. Svjedodžbu mature srednje škole u kopiji za one koji nisu polagali maturu (kopiju + original na uvid), a za one koji su polagali maturu kopija potvrde sa mature,
3. Svjedodžbu 4. razreda srednje škole,
4. Domovnica – kopija
5. Rodni list – kopija
6. Dokaz o uplati (uplatnica, ispis Internet bankarstva)
7. Upisni list – možete ga podići u referadi, popuniti i priložiti sa ostalim dokumentima.

Podaci za uplatu:
Razlikovni program: 3.800,00 kn
Uplate na: Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4, 51 000 Rijeka
OIB: 26093119930
Žiro-račun: 2360000-1101586015,
IBAN: HR8623600001101586015
Poziv na broj: (Vaš OIB) – 292 262
Opis plaćanja: Ime i prezime – Razlikovni program za upis na diplomski studij

Upisnina: 375,000 kn
Uplate: Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4,51 000 Rijeka
OIB: 26093119930
Žiro-račun: 2360000-1101586015,
IBAN: HR8623600001101586015
Poziv na broj: (Vaš OIB) – 292 263
Opis plaćanja: Ime i prezime – Razlikovni program za upis na diplomski studij

Link razlikovni program na Ekonomskom fakultetu Rijeka

Da bi se održavala nastava u NC Bjelovar potrebno je da se upiše minimalno 15 polaznika. Ukoliko bude upisan dovoljan broj polaznika nastava i ispitni rokovi bi se održavali u Nastavnom centru Bjelovar.

Više informacija za upis u NC Bjelovaru na telefon 043/220-577 u radno vrijeme od 15-18h (pon-petak)

Pojašnjenja vezana za upis i pohađanje Razlikovnog programa za upis na diplomski studij
 Programi za stjecanje uvjeta za upis na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci dio su programa cjeloživotnog obrazovanja. Drugim riječima, polaznici Programa ne stječu status studenta, pa tako ni studentska prava i obveze.

 Ne priznaju se istoimeni predmeti koji su položeni na našem Fakultetu ili bilo kojem drugom visokom učilištu.

 Studenti iz sjeverne Hrvatske moći će odslušati i polagati neke od predmeta i u našem centru Bjelovar. Raspored predavanja i kolokvija poslati ćemo Vam kada se formira raspored za novu akademsku 2015/2016. godinu.

 Po završetku Programa, odnosno nakon položenih svih ispita, polaznik dobiva potvrdu o završenom Programu u kojoj se navode svi položeni predmeti te postignuti uspjeh.

 Nakon završenog Programa polaznici ne dobivaju stručni ili akademski naziv, nego Potvrdu o završenom Programu.

 Završetkom Programa polaznik ne stječe automatski uvjete za upis na bilo koji drugi ekonomski ili srodni fakultet. Naime, svaki fakultet ima pravo odrediti svoje vlastite uvjete upisa na diplomske studije, koji ne moraju nužno odgovarati uvjetima Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Razlikovi program se sastoji od 4. kolegija i završnog ispita:
Mikroekonomije, Makroekonomije, Međunarodne ekonomije, Izbornog kolegija i završnog rada. Ukupno 30 ECTS bodova.