Rokovi

studeni 14th, 2010, 16:22

24.03.2014. rokovi NC Bjelovar
1. Preddiplomski studij 1., 2., 3. godina
2. Rokovi stara bologna 10.06.2015.
3. Rokovi stari dodiplomski program 10.06.2015.
4. Osnovni modul - 18.06.2015.
5. Napredni modul - 10.06.2015.
6. Rokovi razlikovni program 16.06.2015.

Organizacija – rok u Karlovcu 04.07.2015. u 10h

S obzirom da su moguće izmjene mole se studenti da tjedno provjeravaju rokove i raspored predavanja.